Velkommen til 4feetunder

 

 

 

| Forside | Urner | Materialer Bisættelse | Links | Kontakt os | Om osUrner til dyr |  

 

Gravsteder og urnehaller

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Det er vigtigt at få valgt det rigtige gravsted fra starten, da det er meget svært og nogle gange helt umuligt at få tilladelse til at flytte urnen, hvis man senere fortryder, dog undtaget urner i urnehal (Kolumbarium).

 

Sørg derfor for at få en grundig orientering om de forskellige gravstedstyper på den valgte kirkegård. Det er altid en god idé at besøge kirkegården, for at se de forskellige muligheder.

 

Ved valg af gravsted må man først tænke på, hvad afdøde havde af egne ønsker.

Ellers må valget træffes ud fra egne og familiens ønsker og behov.

 

Urnebegravelser:

 

Fredningstiden er 10 år for en urne, og gravstedet skal derfor købes for mindst 10 år. Et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. På et gravsted på én kvadratmeter er der plads til 4 urner.

(Obs. kun vejledende).

 

 

Spredning af asken:

Man kan søge om tilladelse til at sprede asken over åbent hav - og denne tilladelse gives som regel altid. Havet er godkendt som gravplads for askespredning. Pårørende må gerne selv foretage askespredningen, og der er også åbnet op for urnebegravelser i skov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urnegravsted

 

Er et traditionelt gravsted med en individuel afgrænsning, plantning og valg af gravsten. Man har selv pligt til at sørge for, at gravstedet bliver vedligeholdt, men man kan betale kirkegården for at sørge for vedligeholdelsen. Gravstedet kan forlænges efter fredningstidens udløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fællesgrav m/liggesten

 

Betyder at urnen nedgraves i et fælles græsareal, hvor de enkelte gravsteder ikke er afgrænset med hæk eller anden beplantning. Det er muligt at anbringe en gravsten i plan med græsset. Der må kun ligge blomster på gravstedet. På nogle kirkegårde kan man dog mod betaling få nedgravet en granitvase til buketter - eller gravstenen kan købes med "nedgravet vase".

 

 

 

 

 

Ukendt fællesgrav

 

Anlagt som et smukt, fælles græsanlæg på kirkegården.
Inden man vælger denne form for gravsted, skal man gøre sig klart, at ukendt fællesgrav er en helt anonym fællesgrav. Familien kan ikke være med ved nedsættelse af urnen og askens placering markeres ikke og kan ikke oplyses, og ægtefæller begraves ikke ved siden af hinanden. Urnen kan ikke flyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumbarium

 

Er en urnehal, med nicher i væggene, i flere etager hvori urnen placeres synligt og urnen kan være af mange andre materialer end normalt.


Fordelen ved et kolumbarium er, at urnen altid kan ses, og at den når som helst kan flyttes til et andet gravsted.

 

 

 

 

Urnefællesgrav

 

Urnen nedsættes i et afgrænset fællesareal og der er mulighed for at nedsætte et monument.

 

 

 

 

Fællesgrav u/liggesten

 

Til forskel fra askefællesgraven (ukendt) ved man stedet hvor urnen er nedsat. Der er græs på hele arealet og de enkelte gravsteder er ikke afgrænset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muslimsk begravelsesplads

 

Det er lidt forskelligt, hvordan pladserne er udformet, men for det meste er de anlagt i et stramt geometrisk mønster med lave, klippede hække (oftest bøg).

 

 

Kirkegårdene er begravelsesplads

for alle!

 

Vælg mellem vores smukke og unikke produkter →

 

Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge 4feetunders sider og ideer uden 4feetunders skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til krav om erstatning. Copyright©2017 4feetunder®™ - Alle rettigheder forbeholdes.